بخش اول از کتاب«التاریخ العباسی السیاسی و الحضاری» ترجمه شد.

حدود دو ماه پیش تصمیم گرفتیم بخش عباسیان را در سایت تاریخ اسلام راه اندازی کنیم. برای اقدام به این کار کتابهای زیادی را در زمینه تاریخ اسلام بررسی کردیم. در کتابهای فارسی، کتاب مستقلی که در مورد تاریخ عباسیان نوشته شده باشد تقریبا کم است و شاید بهترین کتاب در این مورد فعلا کتاب تاریخ عباسیان ترجمه حجت الله جودکی، انتشارات پژوهشگاه حوزه و  دانشگاه است.

خلاصه پس از بررسی کتابها کتاب «تاریخ العباسی السیاسی و الحضاری» را انتخاب کردیم.

این کتاب به نظر من جالب است چون با یک تقسیم بندی مناسب تمام خلفای عباسی را مورد بررسی قرار داده است و در پایان به صورت مفصل در مورد فرهنگ و تمدن عباسیان بحث کرده است. به نظر من یکی دیگر از نکات بارز این کتاب بررسی تاریخ عباسیان بدون تعصب عربی است که مولف در این کتاب به خوبی آن را رعایت کرده است.

اما با شروع ترجمه این کتاب، احساس کردم که مولف در برخی موارد به بعضی رویدادهای مهم تاریخی در آن زمان اشاره ای نکرده یا به اجمال اشاره کرده است. به همین خاطر در کنار این کتاب، کتابهای دیگر را در مورد تاریخ عباسیان مطالعه کردم و مطالب تقریبا زیادی را وارد متن ترجمه شده نمودم.

الحمد الله تا امروز، بخش اول این کتاب یعنی دوره اول عباسی (تا آخر زندگی الواثق بالله) تمام شد و قصد دارم به زودی این قسمت را در سایت تخصصی تاریخ اسلام قرار دهم.

 

/ 0 نظر / 42 بازدید