حکومت بنی امیه، حکومتی بر پایه تزویر، ستم و ظلم بود. اما باید اذعان داشت که همین حکومت یکی از بزرگترین امپراتوری ها را در تاریخ بشریت بوجود آورد حکومتی که از شرق به چین و از غرب تا قلب فرانسه رسیده بود. شاید تاکنون در مورد خلفای اموی بسیار مطالعه کرده باشیم (و یا می توانید در سایت تاریخ اسلام این دوره را مطالعه کنید.) اما در کنار این خلفا، مردان و سرداران بزرگی وجود داشتند که نقش بسزایی را در تثبیت و پیشرفت این حکومت ایفا کرده اند در این قسمت قصد داریم زندگی چند نفر از بزرگترین و مشهورترین سردارانِ حکومت اموی را مورد بررسی قرار دهیم.  شاید در نگاه اول مطالعه در سرگذشت انسانهایی خونریز، سفاک و ظالم بی فایده به نظر برسد اما مطمئنا سرگذشت اینگونه افراد به خصوص برخی از آنها انسان را به فکر فرو می برد.

(انشاء الله سعی می کنم سرگذشت هر کدام از این سرداران را که آماده کردم در همین تاپیک قرار دهم.)

زیاد بن ابیه


ادامه مطلب ...